arrow-btnarrow-downcheckconfigurator-arrowconfigurator-deletedotdownload-filedownloadfacebookfilehearticon-text-1icon-text-2icon-text-3icon-text-4icon-text-5icon-text-6icon-text-7icon-text-8instagramlinkedinlocator-circles-desktoplocator-circleslocator-pinminusopen-arrowpinterestplayplussearchselection-checksubmitticktooltip-openyoutube

BMRC Group s.r.o.
ochrana oznamovatele

Společnost BMRC Group s.r.o., sdružující značky Bomma a Rückl, považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v našem zájmu, ale i v zájmu všech našich zaměstnanců a našich obchodních partnerů, aby nám jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání oznámili.

Každé oznámení bude náležitě prošetřeno,  budou z něho odvozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.  Společnost BMRC Group s.r.o. plně akceptuje ochranu oznamovatele a netoleruje jakoukoliv formu odvetného opatření proti oznamovateli.

Oznámení o podezření na nekalé, neetické či protiprávní jednání by mělo obsahovat co nejvíce informací. Ačkoli oznamovatel automaticky spadá pod ochranu zákona, všechny informace musí být pravdivé, jinak se na něj ochrana zákona o ochraně oznamovatele nevztahuje. Důležité je podpořit tvrzení důkazy, které pomohou při prošetřování podaného oznámení. 

Oznamovatelé mohou i podat svá oznámení:

  1. písemně prostřednictvím našeho komunikačního nástroje NNTB, který zároveň poskytuje největší kontrolu nad řešením oznámení a nejlépe zajišťuje anonymitu oznamovatele, pokud o ni oznamovatel požádá,
  2. ústně opět prostřednictvím komunikačního nástroje NNTB, kde zprávu nahraje pomocí tlačítka mikrofonu při zadávání oznámení, anonymita je zajištěna změnou hlasu při nahrávání zprávy, kterou si oznamovatel může  před uložením i  poslechnout,
  3. osobně v sídle společnosti,
  4. písemně na adresu společnosti, obálka musí být výrazně označena nápisem ,,oznámení – neotvírat“

Preferujeme kontaktování přes oznamovací systém. 

Odkaz pro vytvoření oznámení naleznete přes tento link nebo naskenování QR kódu: 

Informaci s potvrzením o přijetí oznámení obdržíte do 7 dnů. Lhůta pro posouzení oznámení je 30 dnů. Po kliknutí na link nebo naskenování QR kódu budete přesměrováni na ochranu oznamovatele společnosti Wikov, jejíž součástí je BMRC Group s.r.o. 

Níže uvádíme kontakty, pokud se rozhodnete pro jiný způsob oznámení. Pracovní doba pro oznámení ve všech společnostech je Po-Pá od 9.00 – 15.00 hodin.

 

Společnost

Příslušná osoba

Adresa

Wikov Group

Michaela Roško

Port7 – budova D, Pod Dráhou 1638/7, Praha 7

BMRC Group

Lenka Viktorová

Port7 – budova D, Pod Dráhou 1638/7, Praha 7

 

Sankce za přestupky

Neplnění povinností dle Zákona bude klasifikováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu. Sankce mohou postihnout nejen povinný subjekt, ale také přímo příslušnou osobu, případně kohokoliv, kdo bude oznamovateli jakkoliv bránit v podání oznámení. 

V zásadě se pak přestupku může dopustit:

Oznamovatel – pokuta až do výše 50.000,- Kč za podání vědomě nepravdivého oznámení; nebo

Jakákoliv osoba – pokuta až do výše 50.000 Kč při bránění jinému v podání oznámení a až 100.000 Kč (v případě úmyslu).

Store map

store locator

Naše výrobky najdete v obchodech po celém světě.

najít nejbližší obchod